Vizat në Maltë

Nëse ju duhet një vizë për të hyrë në Maltë, ESE mund t'ju ndihmojë me kërkesën tuaj për vizë.

Të gjitha vizat e hyrjes (përveç Kinës)
Që nga janari 2008, Malta u bë anëtare e zonës Shengen. Studentët që kërkojnë vizë për të hyrë në Maltë duhet të aplikojnë në Ambasadën Malteze në vendin e tyre. Në rastin kur nuk ka ambasadë malteze në vendin e tyre, mund të aplikoni në një mision diplomatik përfaqësues të Italisë ose Austrisë. Është me rëndësi të madhe që nëse kërkohet një vizë për të hyrë në Maltë, kur konfirmoni një rezervim me ESE, duhet të përfshini:
  • Numrin tuaj të pasaportës,
  • Data e lëshimit,
  • Data e skadencës
në mënyrë që të lëshojmë menjëherë letrën përkatëse të pranimit dhe ta dërgojmë atë me të gjitha dokumentet që konfirmojnë rezervimin. Ju lutemi vini re se nëse detajet e mësipërme nuk përfshihen të gjitha me aplikacionin, procedura e rezervimit mund të marrë pak kohë për t'u konfirmuar ose rezervimi mund të duhet të anulohet përfundimisht.   Për listën e dokumenteve mbështetëse që ju nevojiten kur aplikoni për një vizë studentore ju lutem klikoni këtu.
Vizat e hyrjes kineze

Studentët kinezë duhet të aplikojnë për Vizën e tyre të Hyrjes në Maltë në Malta Visa Application Center / VFS Global në Pekin. Për informacion të mëtejshëm dhe formularët e aplikimit, ju lutemi vizitoni faqen e mëposhtme: https://visa.vfsglobal.com/chn/en/mlt/.

 

 

Një aplikacion i plotë për Vizën e Hyrjes përfshin një Letër Pranimi, Letër Konfirmimi dhe një faturë Pro-forma nga ESE e cila mund të lëshohet vetëm pasi të konfirmohet rezervimi dhe një pagesë e pakthyeshme prej 200 € të marrë nga ESE.

 

 

Zakonisht duhen 10 ditë pune që Ambasada të miratojë një aplikim për Visa të Hyrjes. Sapo të miratohet viza e hyrjes, studentët duhet të informojnë ESE në përputhje me rrethanat dhe të këshillojnë detajet e fluturimit të tyre dhe të paguajnë bilancin e shumës së plotë të rezervimit.

 

 

Ju lutemi vini re se Ambasada e Maltës në Pekin kërkon prova të pagesës nga ESE para se studentët që aplikojnë mund të mbledhin Vizën e Hyrjes nga Ambasada.

 

Ju mund të merrni më shumë informacion në lidhje me Vizat për hyrje në Maltë duke vizituar lidhjen e mëposhtme:
https://identitymalta.com/visa-application/

 

 

Ju gjithashtu mund të merrni detaje rreth Ambasadave të Maltës në vende të ndryshme duke vizituar lidhjen e mëposhtme: https://foreignandeu.gov.mt/en/Pages/Missions-Websites.aspx

Cila është procedura e rimbursimit në rast se viza ime refuzohet?
Kërkohet një depozitë prej 200 €, përfshirë një tarifë regjistrimi prej 50 €, për të rezervuar kursin. Nuk ka asnjë pagesë shtesë për aplikimin për vizë. Në rast se një vizë nuk lëshohet, atëherë shuma totale prej 200 € nuk do të kthehet.