Kërko
Mbyllni këtë kuti kërkimi.

Shkarkimet e broshurës ESE

Broshura ESE Adult & Academic 2024

Të gjitha kurset dhe mundësitë e akomodimit për studentët e rritur.

Broshura ESE Teen & Junior 2024

Informacion në lidhje me kurset tona dhe mundësitë e akomodimit për studentët adoleshentë dhe të rinj.

Formulari i pëlqimit prindëror për studentët nën 18 vjeç dhe që ndjekin një program për të rinj/të rritur

Ky formular duhet të plotësohet dhe të dorëzohet së bashku me Formularin e Regjistrimit në Rezervimet ESE.

Formulari i Pëlqimit Prindëror për të gjithë Studentët që ndjekin një Program Adoleshent dhe Junior

Ky formular duhet të plotësohet dhe të dorëzohet së bashku me Formularin e Regjistrimit në Rezervimet ESE.

Formulari i regjistrimit të studentëve të rritur (18+)

Ky formular duhet të plotësohet dhe dorëzohet te ESE Reservations.

Formulari i regjistrimit të studentëve të adoleshentëve dhe të rinjve (9 – 17 vjeç)

Ky formular duhet të plotësohet dhe dorëzohet së bashku me Formularin e Pëlqimit Prindëror te ESE Reservations.

Udhëzues i Mirëseardhjes për ESE

Ky udhëzues përmban informacion të dobishëm në lidhje me mbërritjen tuaj dhe fillimin e kursit në Maltë.

Broshurë EIY e Përgjithshme dhe Akademike 2024 

Gjithçka që duhet të dini nëse doni të mësoni anglisht në York.