ვებსაიტის ენა

ვადები და პირობები

ინდექსი

რეგისტრაციისა და დადასტურების პროცედურები ESE ენის პროგრამებზე

გაუქმების პოლიტიკა ESE ენის პროგრამებისთვის

განაცხადი, რეგისტრაცია და დადასტურება მხოლოდ ESE საერთაშორისო ფონდის დიპლომისთვის

გაუქმების მოსაკრებლები და პოლიტიკა მხოლოდ ESE საერთაშორისო ფონდის წლისთვის (IFY)

თანხის დაბრუნება

განსახლების

სამოგზაურო დაზღვევა

ტარიფების გადახდა

სახალხო დღესასწაულები

გაკვეთილების შემცირება

საჩივრების

ენის საფეხურები და გამოცდების მოსამზადებელი კურსები

მხოლოდ ენის დონეები და მხოლოდ ESE საერთაშორისო ფონდის დიპლომი

ESE დასწრების პოლიტიკა

უმცროსი პაკეტები

ფორსმაჟორული

ESE Beach Club

პასუხისმგებლობის

ზოგადი პირობები

იურისდიქცია

რეგისტრაციისა და დადასტურების პროცედურები ESE ენის პროგრამებზე
(ESE– ს საერთაშორისო ფონდის წლის დიპლომის გარდა)

ESE ჩარიცხვის ფორმა უნდა წარედგინოს ელ.წერილით თქვენს ESE კონტაქტს ჯავშნების განყოფილებაში ან მისამართზე: [ელ.ფოსტით დაცულია].
თუ თქვენ შეუკვეთეთ კურსისა და განსახლების პაკეტი, ჩვენ გიპასუხებთ დადასტურებით, რაც დამოკიდებულია საცხოვრებლის არჩევის ხელმისაწვდომობაზე, ჩარიცხვის ფორმის მიღებიდან ორი სამუშაო დღის განმავლობაში.
ფრენის დეტალები, ჩასვლისა და გამგზავრების დროების ჩათვლით, სრულად უნდა იქნეს ცნობილი, სადაც აირჩევა აეროპორტიდან ტრანსფერი ან, როგორც ეს შედის კურსისა და განსახლების პაკეტში. თუ ფრენის დეტალები არ გახდება ცნობილი, ჩასვლისა და გამგზავრების დროების ჩათვლით, ESE პასუხს არ აგებს აეროპორტის ტრანსფერზე და ნებისმიერ შეფერხებაზე, ფრენების დაკარგვაზე ან სხვა გაწეულ ხარჯებზე, მათ შორის ალტერნატიული ტრანსპორტის ან / და სამგზავრო ღონისძიებების გადახდაზე, ან კურსზე. ან / და განსახლების ვალდებულებები.
ESE– ს საშუალებით შეძენილი ყველა ფრენის ბილეთი და / ან სამოგზაურო დაზღვევა სრულად უნდა გადაიხადოს ფრენების და / ან სამოგზაურო დაზღვევის დადასტურების და მიღებისთანავე. იხილეთ ქვემოთ მოცემული გადახდის დეტალები ქვემოთ მოცემულ განყოფილებაში „ტარიფების გადახდა“.
რეგისტრაციის საფასური შეადგენს 50 ევროს დაჯავშნის შემთხვევაში (მხოლოდ კურსების შეკვეთების ჩათვლით).

 
დადასტურება

ხელმისაწვდომობის გათვალისწინებით, ESE გამოაქვეყნებს დამადასტურებელ წერილს, Proforma ინვოისს და მიღების წერილს (სადაც შესვლის სავიზო განცხადებაა საჭირო) ჩარიცხვის ფორმის მიღებიდან ორი სამუშაო დღის განმავლობაში
გადახდა მთლიანი ინვოისით უნდა გადაიხადოთ თქვენი კლიენტების ჩამოსვლის თარიღამდე მინიმუმ ორი (2) კვირით ადრე. თუ ჩარიცხვის ფორმის თარიღი თქვენი კლიენტების ჩამოსვლის თარიღამდე ორი (2) კვირაზე ნაკლებია, ინვოისის სრული თანხა დაუყოვნებლივ უნდა გადაიხადოს. ამის შეუსრულებლობა ძალადაკარგულად აქცევს ზემოაღნიშნულ დადასტურების წერილს და მიღების წერილს.
ESE გასცემს ფრენებს და სამოგზაურო დაზღვევას მხოლოდ გადახდის მიღების შემდეგ.

 

 
გაუქმების პოლიტიკა ESE ენის პროგრამებისთვის
(ESE საერთაშორისო ფონდის დიპლომის გარდა)

გაუქმების ყველა გადასახადი არ გადაეცემა.
ჯავშნების გაუქმება უნდა მოხდეს წერილობით და ექვემდებარება გაუქმების საკომისიოს შემდეგნაირად:

 
მოკლევადიანი კურსები (1-დან 7 კვირამდე)

ჩამოსვლამდე 7 დღით ადრე: 100 ევრო (რეგისტრაციის საფასურის ჩათვლით), ფრენის საფასური (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და სამოგზაურო დაზღვევა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
ჩამოსვლამდე 1-7 დღით ადრე: 1 კვირის სწავლისა და განსახლების საფასური, რეგისტრაციის საფასური, ფრენის საფასური (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და სამოგზაურო დაზღვევა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
ჩამოსვლის თარიღიდან კურსის უჩვენებლობის ან კურსის გაუქმების ან შემცირებისთვის: არანაირი საფასურის დაბრუნება.

თუ შესვლის ვიზაა საჭირო, მაგრამ არ მოგეცემათ, დაუყოვნებლივ უნდა მიმართოთ ESE– ს ვიზასთან დაკავშირებით უარის თქმის დოკუმენტის ასლთან ერთად. ESE ანაზღაურებს კურსისა და განსახლების საფასურს 100 ევროზე ნაკლები (რეგისტრაციის საფასურის ჩათვლით) და ფრენის საფასურის შემცირებაზე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და ნაკლებ სამოგზაურო დაზღვევას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). თუკი თქვენ არ გირჩევთ ESE– ს ვიზის გაცემაზე უარის თქმის დოკუმენტიდან 3 დღის განმავლობაში, მოქმედებს გაუქმების ზემოთ ჩამოთვლილი საფასურები.

 
გრძელვადიანი კურსები (8 კვირა +)

ჩამოსვლამდე 7 დღით ადრე: 100 ევრო (რეგისტრაციის საფასურის ჩათვლით), ფრენის საფასური (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და სამოგზაურო დაზღვევა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
ჩამოსვლის თარიღამდე 1 - 7 დღე: ოთხი (4) კვირის სწავლისა და განსახლების საფასური, რეგისტრაციის საფასური, ფრენის საფასური (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და სამოგზაურო დაზღვევა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
ჩამოსვლის თარიღიდან კურსის უჩვენებლობის ან კურსის გაუქმების ან შემცირებისთვის: არანაირი საფასურის დაბრუნება.

თუ შესვლის ვიზაა საჭირო, მაგრამ არ მოგეცემათ, დაუყოვნებლივ უნდა მიმართოთ ESE– ს ვიზასთან დაკავშირებით უარის თქმის დოკუმენტის ასლთან ერთად. ESE ანაზღაურებს კურსისა და განსახლების საფასურს 100 ევროზე ნაკლები (რეგისტრაციის საფასურის ჩათვლით) და ფრენის საფასურის შემცირებაზე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და ნაკლებ სამოგზაურო დაზღვევას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). თუკი თქვენ არ გირჩევთ ESE– ს ვიზის გაცემაზე უარის თქმის დოკუმენტიდან 3 დღის განმავლობაში, მოქმედებს გაუქმების ზემოთ ჩამოთვლილი საფასურები.

 

 
განაცხადი, რეგისტრაცია და დადასტურება მხოლოდ ESE საერთაშორისო ფონდის დიპლომისთვის
განცხადება და რეგისტრაცია

ნაბიჯი 1:
ESE- ს საერთაშორისო ფონდის დიპლომის კურსით დაინტერესებულ სტუდენტებს უნდა შეავსონ შესაბამისი განაცხადის ფორმა, თანხის დაუბრუნებელი განაცხადის საფასური 145 ევროსთან ერთად. განაცხადი უნდა შეიცავდეს საჭირო დოკუმენტებს (პასპორტის ასლი, ინგლისურ ენაზე მიღწეული დონის მტკიცებულება, რომელიც მინიმუმ IELTS 4.5 ან 45 ან მეტი ქულაა NCC განათლების სტანდარტის ინგლისურ ენაზე განთავსების ტესტში და საშუალო სკოლის სერთიფიკატი) და გაგზავნილი ელექტრონული ფოსტით ESE- ზე, საათზე [ელ.ფოსტით დაცულია]. ინგლისური ენის საჭირო დონის გარეშე მყოფ სტუდენტებს მოეთხოვებათ დაესწრონ ინგლისური ენის წინა სესიას, IELTS 4.5 ან 45 დონის აუცილებელი დონის მისაღწევად NCC განათლების სტანდარტის ინგლისურ ენაში განთავსების ტესტში.

 

ნაბიჯი 2:
სტუდენტის განაცხადის დამტკიცების შემთხვევაში, ESE გამოაქვეყნებს დროებით მიღებას და ინვოისს სარეგისტრაციო მოსაკრებლის 450 ევროს გარეშე.

 

ნაბიჯი 3:
450 ევრო ESE- ს დაუბრუნებელი სარეგისტრაციო მოსაკრებლის მიღებისთანავე გასცემს ინვოისს კურსისა და განსახლებისთვის, როგორც დაჯავშნილი და პირობითად მიღების წერილი უნივერსიტეტის მიერ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

 

დადასტურება
გადახდა სრულად უნდა განხორციელდეს ESE- ს შეთავაზების საფუძველზე, საერთაშორისო ფონდის დიპლომის ადგილზე. საფასურის გადახდისთანავე ESE გასცემს მიღებას და გადახდის ქვითარს, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას სავიზო განაცხადების შესასვლელად (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

 

 
გაუქმების მოსაკრებლები და პოლიტიკა მხოლოდ ESE საერთაშორისო ფონდის წლისთვის (IFY)

გაუქმება სავიზო პრობლემების გამო:

საერთაშორისო ფონდის დიპლომის გაუქმება უნდა გაკეთდეს წერილობით და გაგზავნილი იქნება ელექტრონული ფოსტით [ელ.ფოსტით დაცულია] გამცემი საელჩოს / ორგანოების მიერ გაგზავნილი უარის დოკუმენტზე თარიღიდან სამი (3) დღის განმავლობაში. თუ მალტაზე ვიზაზე უარი თქვეს, ESE დაუბრუნებს მხოლოდ კურსის საფასურს. თანხის დაბრუნება მხოლოდ მაშინ მოხდება, როდესაც ვიზაზე უარის თქმის ოფიციალური მტკიცებულება იქნება წარმოდგენილი.

 

კურსის უჩვენებლობის ან გაუქმების ან შემცირებისთვის:

თუ სტუდენტები ვერ ჩამოვლენ ან არ არიან მათი კურსის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, თანხის დაბრუნება არ გაიცემა. დაუსწრებელი პერიოდები არ შეიძლება შეირჩეს უფასო გაგრძელებით კურსის ბოლოს. იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტებს მიენიჭებათ ვიზა, არ ჩამოსვლის, დაგვიანებული ჩამოსვლისა და არყოფნის პერიოდების შესახებ ეცნობება საემიგრაციო ორგანოებს.

 

ყველა სხვა მიზეზის გამო, გაუქმება უნდა გაკეთდეს წერილობით და ექვემდებარება გაუქმების საფასურს შემდეგნაირად:
ჩამოსვლის თარიღამდე 1 - 21 დღემდე: 4 კვირის სწავლისა და განსახლების საფასური, ფრენის საფასური (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და სამოგზაურო დაზღვევა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
უჩვენებლობის ან კურსის გაუქმების ან შემცირებისთვის ჩამოსვლის თარიღიდან: არანაირი საფასურის დაბრუნება.
იმ შემთხვევაში, თუ კურსის დაწყების თარიღამდე 14-დან 21 დღემდე ადრე, შესვლის სავიზო განაცხადის დამტკიცება ჯერ კიდევ მოსალოდნელია, სტუდენტებს შეუძლიათ აირჩიონ კურსის დაწყების თარიღის გადადება გადავადებული გადასახადი 145 ევროსთვის. ვიზის დამტკიცების დადასტურებისას, მოქმედებს ზემოთ მოქმედი გაუქმების პოლიტიკა.

 
 
ყველა სტუდენტი

 
თანხის დაბრუნება

თანხის დაბრუნება, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, ხორციელდება იმავე წესით, რაც გადახდა ESE– ს და იმ პირს, ვინც გადახდა ESE– ს. ამიტომ, თუ გადახდის მეთოდი ხორციელდება საკრედიტო ბარათის საშუალებით, მაშინ თანხა დაუბრუნდებათ იმავე საკრედიტო ბარათის მეშვეობით იმავე საკრედიტო ბარათის მფლობელს, ხოლო თუ გადახდის მეთოდი განხორციელდება საბანკო გადარიცხვით, მაშინ თანხა დაუბრუნდებათ იგივე საბანკო ანგარიში, საიდანაც მოხდა გადახდა. ESE- ს მიერ ანაზღაურებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი საბანკო ან საკრედიტო ბარათის გადასახადი ჩამოიჭრება დაბრუნებული თანხიდან.

 

 
განსახლების

ESE ზრდასრულ სტუდენტებს სთავაზობს საცხოვრებლის მრავალფეროვნებას შემდეგნაირად: მასპინძელი ოჯახი, ESE– ს რეზიდენციები, ბინები და სასტუმროები.
მასპინძელი ოჯახები, ბინები და საცხოვრებელი სახლები კომუნალური სამზარეულოთი ხელმისაწვდომია საერთო ოთახის ან ერთი ოთახის საფუძველზე, რომელზეც ვრცელდება ერთჯერადი ოთახის დამატებით საფასურს.
მოზრდილ სტუდენტებს შეუძლიათ შეარჩიონ საერთო ოთახის განთავსება ESE– ს რეზიდენციაში ან სასტუმროებში, თუკი მეგობარს / ნათესავთან / პარტნიორთან ერთად დაჯავშნიან ოთახს, წინააღმდეგ შემთხვევაში მოქმედებს სასტუმროს რეგლამენტი; როდესაც ადამიანი ირჩევს ოთახს, მაგრამ მარტოა ოთახში, ვრცელდება ერთჯერადი ოთახის დამატება.
სტუდენტებმა, რომლებიც მასპინძელ ოჯახებში რჩებიან და ნებისმიერი სახის სპეციალურ დიეტას ითხოვენ, მაგალითად ცელიაკია, უნდა გადაიხადონ დანამატი, რომელიც გამოქვეყნებულია ფასების ჩამონათვალში.
ყველა სტუდენტი უნდა იცავდეს სახლის შესაბამის წესებს, განსახლების ვარიანტის შესაბამისად. გთხოვთ, ჩამოტვირთოთ ESE სახლის წესები ყველა დეტალებისთვის.
რეზიდენციებსა და აპარტამენტებში დარჩენილმა ყველა სტუდენტმა უნდა გადაიხადოს 100 ევრო ანაბარი სრულად რეგისტრაციის დაწყებამდე, კურსის დაწყებამდე და რომლის თანახმად, ანაბარი შეიძლება დაუბრუნდეს, სრულად ან ნაწილობრივ, გასვლისას, იმ პირობით, რომ არსებობს სტუდენტს არ ეკისრება გადასახადი და / ან რომ სტუდენტი არ არის პასუხისმგებელი რაიმე სახის დაზიანებაზე, მათ შორის, არ შემოიფარგლება მხოლოდ ავეჯით, მოწყობილობებით და მოწყობილობებით ESE– ში განთავსებაში. სტუდენტებმა უნდა გადაიხადონ ყველა დავალიანების გადახდამდე. აღემატება მათ დეპოზიტს.
ESE იტოვებს უფლებას გაასახლოს და / ან შეაჩეროს სტუდენტები საცხოვრებლიდან და სკოლიდან, თუ ისინი არ გადაიხდიან დეპოზიტს 100 ევროს რეგისტრაციის დროს. ასეთ შემთხვევაში ESE არ დაუბრუნებს თანხებს საცხოვრებლისა და სწავლის საფასურის გადახდისთვის.
ESE იტოვებს უფლებას დააკისროს დამატებითი დღგ და მთავრობის მიერ დაწესებული გადასახადები, რომლებიც დარეგისტრირდება სტუდენტების ჯავშნის დადასტურების შემდეგ.

 

 
სამოგზაურო დაზღვევა

ESE მოითხოვს, რომ ყველა სტუდენტმა შეიძინოს Guard.me მოგზაურობის, ჯანმრთელობისა და გაუქმების დაზღვევა, რომელიც მოიცავს სამედიცინო და რეპატრიაციის ხარჯების დაფარვას უბედური შემთხვევის ან დაავადების შემთხვევაში. დაზღვევა Guard Me- ს მიერ შემოთავაზებული ESE, მოიცავს ყველა ეროვნებას და სასწავლო ვიზიტს და აღიარებულია მალტის კერძო საავადმყოფოების მიერ.

 

 
ტარიფების გადახდა

ESE იტოვებს უფლებას არ მიიღოს ნებისმიერი სტუდენტი, თუ აღნიშნული სტუდენტების ჯავშნების გადახდა ESE– ს მიერ სრულად არ იქნა მიღებული სტუდენტების კურსის დაწყების თარიღამდე.
საფასურის გადახდა შეიძლება განხორციელდეს შემდეგი სამი მეთოდიდან ნებისმიერით:

 

1. საკრედიტო ბარათის საშუალებით:

საკრედიტო ბარათის (Visa ან Mastercard) საშუალებით ონლაინ გადახდა ექვემდებარება საფასურს სამნახევარი პროცენტით (3.5%) საკრედიტო ბარათზე თანხის გადახდაზე, თუ AGENT გადაიხდის. ESE- ის ანგარიშების დეპარტამენტის მიერ გაცემული ონლაინ ბმულის დეტალები.

 

2. საბანკო გადარიცხვით:
ჩვენი საბანკო რეკვიზიტებია:
ანგარიშის მფლობელი: შპს ინგლისური ენის ევროპული სკოლა.
ბანკის სახელი: HSBC ბანკი მალტა plc
ფილიალის მისამართი: High Street, Sliema, SLM 1549, MALTA
ბანკის Swift კოდი: MMEBMTMT
ანგარიშის ნომერი: 006 - 074413 - 451
IBAN: MT28MMEB44060000000006074413451

საბანკო გადარიცხვით გადახდის განხორციელებისას გთხოვთ, სრულად მიუთითოთ სტუდენტის სახელი მითითების სახით და გთხოვთ, ელ.ფოსტით გაგზავნოთ ან გააგზავნოთ ფაქსი ESE- სთვის ბანკის გადახდის ფორმის ასლის გაგზავნით. საბანკო გადარიცხვით გადახდისას წარმოშობილი ნებისმიერი საბანკო გადასახადი უნდა გადაიხადოს სტუდენტმა / აგენტმა.

 

3. TransferMate– ით:
TransferMate არის ონლაინ გადახდის საერთაშორისო გადაწყვეტა, რომელიც ანადგურებს საერთაშორისო სადენებს / საბანკო გადასახადებს, ევროს გარდა სხვა ვალუტაში გადახდისას, რადგან გადახდა ხორციელდება ადგილობრივი საბანკო ქსელების მეშვეობით. შემდგომი დანაზოგების მიღება ხდება უკეთესი გაცვლითი კურსით, ვიდრე ჩვეულებრივ ციტირებს ადგილობრივი ბანკები.
TransferMate– ით გადახდაზე გავლენის მოსახდენად გამოიყენეთ შემდეგი ბმული: https://indv.transfermateeducation.com/
TransferMate– ის მიერ გადახდაზე ზემოქმედებისას გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი სახელი სრულად და ინვოისის ნომერი მითითების სახით და ელ.წერილით გაგზავნეთ ESE.

 

 
სახალხო დღესასწაულები

როდესაც სახალხო არდადეგები მოდის სამუშაო დღეს, ინგლისური ენის გაკვეთილები შედგება მაქსიმალურად, მაგრამ სულაც არ არის სრულად.
საერთაშორისო ფონდის დიპლომის გაკვეთილები, რომლებიც მოდის სადღესასწაულო დღესასწაულზე, არ არის შედგენილი.

 

 
გაკვეთილების შემცირება

თითოეული გაკვეთილის ხანგრძლივობაა 45 წუთი. თუ რომელიმე კონკრეტულ დონეზე მონაწილეობს მხოლოდ ერთი ან ორი სტუდენტი, ამ დონის გაკვეთილების რაოდენობა შემცირდება შემდეგნაირად:
• ზოგადი ინგლისური 20 ან მინიკლასი 20: 20 ჯგუფური გაკვეთილიდან 15 ნახევრად / კერძო გაკვეთილამდე
• ზოგადი ინგლისური 30 ან მინიკლასი 30: 30 ჯგუფური გაკვეთილიდან 20 ნახევრად / კერძო გაკვეთილამდე
• ბიზნეს ინგლისური: 20 ჯგუფური გაკვეთილიდან 15 ნახევრად / კერძო გაკვეთილამდე

 

 
საჩივრების

ESE– ს უნდა ეცნობოს ნებისმიერი საჩივრის ან საკითხის შესახებ, რომელსაც განიცდის ნებისმიერი სტუდენტი, როდესაც სტუდენტი ესწრება ESE– ს კურსს და / ან რჩება ESE– ს განსახლების ნებისმიერ ვარიანტში. საჩივრები უნდა გაკეთდეს ელექტრონული ფოსტით [ელ.ფოსტით დაცულია] ან პირადად ESE– ს კეთილდღეობის ოფისში. ESE არ მიიღებს სტუდენტების / აგენტების / მშობლების ან კანონიერი მეურვეებისგან რაიმე პრეტენზიას ESE– დან სტუდენტების წასვლის შემდეგ და პასუხს არ აგებს სტუდენტების წასვლის შემდეგ მიღებულ საჩივარზე რაიმე კომპენსაციისთვის.

 

 
ენის საფეხურები და გამოცდების მოსამზადებელი კურსები

გამოცდის მოსამზადებელი კურსები გვთავაზობს სხვადასხვა დონეზე, სტუდენტის დონის მიხედვით. ESE იტოვებს უფლებას უარი თქვას ნებისმიერი სტუდენტის მიღებაზე გამოცდის მოსამზადებელ კურსზე, თუ ისინი გრძნობენ სტუდენტის დონეს, გამოცდის მოსამზადებელ კურსზე შესვლისას, სტანდარტის ქვემოთ არის სტუდენტის შესასწავლად და მოსამზადებლად გამოცდისთვის.

 

 
მხოლოდ ენის დონეები და მხოლოდ ESE საერთაშორისო ფონდის დიპლომი

ESE საერთაშორისო ფონდის დიპლომზე ჩასაბარებლად, სტუდენტებს უნდა ჰქონდეთ მინიმალური B1 / საშუალო დონის ინგლისური, რომელიც დასტურდება IELTS 4.5 ან 45 – ით NCC– ს განათლების ინგლისურენოვანი განლაგების ტესტში. სტუდენტებმა უნდა შეავსონ სპეციალური ჩარიცხვის ფორმა, რომელიც ნაპოვნია ESE ვებ – გვერდზე https://ese-edu.com/english-courses/academic-programmes/international-foundation-year/ და წარადგინონ ყველა საჭირო დოკუმენტთან ერთად. სტუდენტებს, რომლებსაც არ აქვთ IELTS 4.5 ან 45, NCC განათლების სტანდარტის ინგლისურ ენაში განთავსების ტესტში, მაგრამ აქვთ ექვივალენტური ქულა სხვა საერთაშორისოდ აღიარებულ გამოცდაზე, როგორიცაა TOEFL ან TOEIC, გაიკითხებიან ინტერნეტით, სანამ პირობითად მიიღებენ პროგრამას და მიიღებენ მონაწილეობას კურსის დაწყების თარიღამდე უნდა ჩაერთონ IELTS გამოცდაზე ან NCC განათლების სტანდარტის ინგლისურენოვანი ტესტის ჩატარებაზე მათ ქვეყანაში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან მალტაში. სტუდენტებს, რომლებიც აღმოჩნდნენ, რომ არ არიან ინგლისურის სავალდებულო B1 / საშუალო დონეზე, შეიძლება მოუწიონ პროგრამის გახანგრძლივება, რათა მიიღონ 4.5 IELTS ან 45 პროგრამა NCE- ს საგანმანათლებლო პროგრამაში ინგლისურ ენაზე დამატებითი ღირებულების ტესტში. ასეთ შემთხვევაში ESE გამოაქვეყნებს პირობით წერილს და სტუდენტებს შეეძლებათ კურსის დაწყების თარიღის გადადება გადავადებული გადასახადის 145 ევროსთვის.
ESE იტოვებს უფლებას უარი თქვას ნებისმიერ განმცხადებელზე, რომელიც არ აკმაყოფილებს პროგრამაში შესვლის მოთხოვნებს.

 

 
ESE დასწრების პოლიტიკა

რეგულარული და პუნქტუალური დასწრება მნიშვნელოვანია სტუდენტებისათვის ენის შესასწავლად სასურველი მიზნების მისაღწევად. დასწრება გაკვეთილზე გაკვეთილზე ხდება და თუ სტუდენტებს არ აქვთ დასაბუთების საფუძველი. წარმოდგენილი უნდა იყოს შესაბამისი დოკუმენტაცია, როგორც საბაბი არარსებობის დამადასტურებელი საბუთი. სტუდენტებს სწავლის განმავლობაში უნდა ჰქონდეთ მინიმუმ 80% დასწრება, რომ მიიღონ დასწრების კურსის დასწრების სერტიფიკატი.

 

 
უმცროსი პაკეტები

8 – დან 12 წლამდე ასაკის ნებისმიერი თანმხლები არასრულწლოვნისთვის, ESE– ს წარმომადგენელი უნდა დარჩეს აეროპორტში გამგზავრებამდე. ასეთ შემთხვევებში დაწესებულია 25 ევროს გადასახადი. ESE- ის ყველა უმცროსი პროგრამა არ შეიცავს 24-საათიან ზედამხედველობას. ამასთან, კეთილდღეობის ოფიცრები და დასასვენებელი ჯგუფის ხელმძღვანელები ხელმისაწვდომია ყველა სტუდენტისთვის, კვირაში 24 საათის განმავლობაში.
ESE– ის უმცროსი და მოზარდის პაკეტში ჩარიცხული მოზარდი და უმცროსი სტუდენტების მშობლები ან კანონიერი მეურვეები თანხმდებიან და თანხმდებიან, რომ ESE– ს ან მისი დირექტორების ან პერსონალის პასუხისმგებლობა არ შეიძლება დაეკისროს რაიმე სახის დაზიანებას, დანაკარგს, დაზიანებას, ან რაიმე სხვა პასუხისმგებლობას ან ზიანის ანაზღაურებას. ნებისმიერი სტუდენტის მიმართ, რომელიც ესწრება არა-ESE– ს მიერ ორგანიზებულ საქმიანობას ან პროგრამას ან, რომლებიც არ შეესაბამება ESE– ს წესებსა და პირობებს და სხვა წერილობით პოლიტიკას, მათ შორის ESE– ს წესებსა და წესებს, რომლებიც დაბეჭდილია ESE– ს მისასალმებელ სახელმძღვანელოში. ESE მისასალმებელი სახელმძღვანელო შედის მისასალმებელ პაკეტში, რომელიც ეძლევა ESE– ს კურსზე ჩარიცხულ ყველა სტუდენტს და მშობლებმა და კანონიერმა მეურვეებმა უნდა გადმოწერონ ESE– ს ვებ – გვერდიდან: https://ese-edu.com/download-a-brochure/ წაიკითხეთ და დაეთანხმებით ზემოთქმულს ბავშვის მალტაში ჩასვლამდე
ყველა თინეიჯერი და უმცროსი სტუდენტის ყველა მშობელმა ან კანონიერმა მეურვემ უნდა შეავსოს ESE თანხმობის ფორმა და წარუდგინოს რბილი ასლი ESE- ს ჯავშნებთან ერთად მათი ჩარიცხვის ფორმა.

 

 
ფორსმაჟორული

ESE არ აგებს პასუხს რაიმე ვალდებულების შეუსრულებლობაზე და პასუხს არ აგებს კომპენსაციის გადახდაზე, თუ ეს გამოწვეულია რაიმე მიზეზით, რაც ESE- ს გონივრულ კონტროლს არ წარმოადგენს. ESE არ აგებს პასუხს ნებისმიერი სტუდენტის მიერ ფორსმაჟორით გამოწვეულ ხარჯებზე. ასეთი მიზეზი შეიძლება მოიცავდეს დანაკარგებს, ზარალებს, გაუქმებებს ან შეფერხებებს, გაფიცვის მოქმედებას, სამოქალაქო დაპირისპირებას ან ტერორისტულ საქმიანობას, ომს, ბუნებრივ ან ბირთვულ კატასტროფას და უჩვეულოდ არახელსაყრელ ამინდს.

 

 
ESE Beach Club

ESE Beach Club სეზონურია. ყველა პაკეტში (მხოლოდ კურსისა და მხოლოდ განსახლების გარდა) შედის უფასო შესვლა Beach Club- ში. შაბათ-კვირას და სახალხო დღესასწაულებზე, Beach Club ხელმისაწვდომია მხოლოდ შეღავათიანი შესასვლელი საფასურის გადახდის გარეშე. მოქმედებს სხვა შეზღუდვები.

 

 
პასუხისმგებლობის

ESE- ს დირექტორები, მენეჯმენტი და პერსონალი არ აგებენ პასუხს პირადი ავარიის ან / და კლიენტის საკუთრებაში არსებული პირადი ქონების ქურდობის, დაკარგვის ან დაზიანებისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ ESE ცდილობს დახმარება გაუწიოს თავის კლიენტებს ნებისმიერ დროს, ESE- ს დირექტორებს, მენეჯმენტსა და პერსონალს არ ეკისრებათ პასუხისმგებლობა ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე. ეს ასევე მოიცავს პროცედურებსა და გადაწყვეტილებებს ვიზების ან ვიზის გახანგრძლივების შესახებ. უფრო მეტიც, ESE იღებს ვალდებულებას, უზრუნველყოს გონივრული ზრუნვა ყველა პირისთვის, როდესაც ისინი იმყოფებიან ESE– ს მიერ მართულ ყველა შენობაში და / ან ESE– ს მიერ ორგანიზებულ ნებისმიერ საქმიანობაზე, ESE უარყოფს პასუხისმგებლობას ყველა პირის მიმართ. აღნიშნულის მიუხედავად, მაქსიმალური ვალდებულება იზღუდება კლიენტის მიერ გადახდილი წმინდა თანხით.

 

 
ზოგადი პირობები

ESE იტოვებს უფლებას სრულად ანაზღაურდეს ნებისმიერი სამედიცინო ან მასთან დაკავშირებული ხარჯები, რაც შეიძლება გაიღოს ნებისმიერი სტუდენტის სახელით, რომელიც მოითხოვს გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებას მალტაში და სტუდენტის ხარჯზე დაუყოვნებლივ დააბრუნოს ნებისმიერი სტუდენტი, რომელიც განიცდის სერიოზულ სამედიცინო ან ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას. .

ESE იტოვებს უფლებას შეცვალოს გაკვეთილის დრო თავისი შეხედულებისამებრ და გამოიყენოს საკლასო ოთახები ალტერნატიულ შენობაში. შესაძლოა სტუდენტებს დასჭირდეთ დამატებითი კურსის წიგნების შეძენა, რადგან ისინი უფრო მაღალ საფეხურზე გადადიან.

ESE იტოვებს უფლებას შეცვალოს ნებისმიერი მომსახურება, აღწერა და საფასური გაფრთხილების გარეშე, იმ პირობით, რომ ნებისმიერი შეთავაზებული შემცვლელი მინიმუმ იგივე სტანდარტის, შინაარსისა და კლასიფიკაციისაა, როგორც თავდაპირველად შემოთავაზებული.

ESE იტოვებს უფლებას შესთავაზოს ალტერნატიული საცხოვრებელი ადგილი დაჯავშნულიდან, რადგან განსახლების დონე თანაბარი ან მაღალი სტანდარტებისაა.

ESE იტოვებს უფლებას გააძევოს / დააბრუნოს ნებისმიერი პირი, რომელიც ESE- ს აზრით მოიქცა მიუღებლად, მათ შორის, უკანონო ნარკოტიკების ან / და ალკოჰოლის შენახვა ან მოხმარება, ქონების მავნე დაზიანება, ნებისმიერი საფრთხის შემცველი ქცევა. სხვა პირების ჯანმრთელობა, უსაფრთხოება ან კომფორტი, რომლებიც იყენებენ იგივე მომსახურებას, არღვევენ ადგილობრივი კანონმდებლობას ან / და არ იცავენ კომენდანტის საათს, ან / და არ იცავთ სახლის წესებს. სტუდენტები, რომლებიც საჭიროებენ სასწავლო ვიზას, უნდა დაესწრონ გაკვეთილებს შეკვეთილი წესით და ESE ვალდებულია აცნობოს სავიზო განყოფილებას ნებისმიერი სტუდენტი, რომელიც განმეორებით ვერ ასწრებს გაკვეთილებს. შესაბამისად, ასეთი სტუდენტები შეიძლება განდევნონ ESE– დან. ასეთი გაძევება / რეპატრიაცია განხორციელდება კლიენტის სრული ხარჯებით და თანხის დაბრუნება არ განიხილება და ESE იტოვებს უფლებას დააკისროს ადმინისტრაციული გადასახადი 150 ევრო ნებისმიერი ასეთი გაძევების / რეპატრიაციისთვის. ESE- ს ან მესამე მხარის ქონების დაზიანება ან დაკარგვა სტუდენტმა უნდა გადაიხადოს გამგზავრებამდე.

ESE თინეიჯერული და უმცროსი პროგრამები არ მოიცავს 24-საათიან ზედამხედველობას. ამასთან, კეთილდღეობის ოფიცრები და დასასვენებელი ჯგუფის ხელმძღვანელები ხელმისაწვდომია ყველა სტუდენტისთვის, კვირაში 24 საათის განმავლობაში.

ზრდასრულმა სტუდენტებმა, რომლებიც ცხოვრობენ ESE რეზიდენციებსა და ბინებში, უნდა გადაიხადონ ანაზღაურებადი ანაბარი 100 ევროს ჩამოსვლისთანავე. ეს ანაბარი ანაზღაურდება გამგზავრებისთანავე, მაგრამ ის შეიძლება ნაწილობრივ ან სრულად იყოს შენახული, რომ დაფაროთ ნებისმიერი ზარალი ან ზიანი, რომელიც სტუდენტმა მიაყენა ავეჯს, აღჭურვილობასა და მოწყობილობებს რომელიმე ზემოთ დასახლებულ პუნქტში. თუ შეკეთების საფასური აღემატება ანაბრის ოდენობას, დაინტერესებულ სტუდენტს / სტუდენტებს მოეთხოვებათ გადაიხადონ ბალანსი საცხოვრებლის დატოვებამდე.

ყველა სტუდენტი უნდა შეესაბამებოდეს ESE– ს წესებსა და პირობებს, ESE– ს წესებსა და წესებს და სახლის შესაბამის წესებს, რომლებიც შეიცავს მისასალმებელ სახელმძღვანელოში (იხილეთ ჩვენი ჩამოტვირთვების გვერდი დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის) და ნებისმიერი სხვა პოლიტიკა, რომელიც შეიძლება დროდადრო გაიცეს ESE- მ.

ESE აფასებს თქვენს კონფიდენციალურობას და აკონტროლებს და ამუშავებს მონაცემებს მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაციის შესაბამისად. ESE– ში დარეგისტრირებისას, განმცხადებელი ეთანხმება და აძლევს უფლებამოსილებას ESE– ს, დაამუშაოს ნებისმიერი პერსონალური მონაცემები მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაციისა და სხვა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და გადასცეს / გაამჟღავნონ ეს მონაცემები სხვა კომპანიებს ESE– ს კომპანიების ჯგუფში, რომლებიც ამას თვლის საჭიროდ დარეგისტრირებული მომსახურების წარმატებული უზრუნველყოფა და მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიზანი. დამატებითი ინფორმაცია ამგვარი მიზნებისა და თქვენი უფლებების შესახებ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებით, იხილეთ შემდეგი ბმული: https://ese-edu.com/privacy-policy/.

 

 
იურისდიქცია

თუ რაიმე მიზეზით დავა წარმოიშობა სტუდენტსა და ESE– ს შორის, ამგვარი დავის გადაწყვეტა ექვემდებარება მალტის რესპუბლიკის კანონებს და მალტის სასამართლოების იურისდიქციას.

მაქს დოუპმერის მიერ ვებგვერდი აგებულია 2020 წელს.